fbpx
Най – важните неща от любимите Ви книги
Аудио и текстови резюмета на книгите, които наистина имат значение за Вас.

Каква е ползата за Вас?

Спести време

Изслушай най-ценното от най-търсените и нови заглавия, докато пиеш кафето си или докато чакаш на спирката!

Само най-важното

Искаш да разбереш най-същественото от някоя книга? Или просто искаш да добиеш представа за нея? Вече е възможно!

Нова книга всеки ден

Нова книга всеки ден – Мисията възможна!
Най-интересните заглавия по всяко време и на всяко място!

Какво хората казват за нас?

Харесва ми, че мога директно да науча важните неща, да се фокусирам над тях, да ги запомня и след това директно да ги приложа. Няма излишна информация, която пречи да се изведат лесно и бързо принципите и директно започвам да ги прилагам. Веселин Димитров

Co-Founder, Franchising.bg

Защо и Как го правим?

Защо? Защото искаме всеки човек със забързано ежедневие да се обогатява и учи нови неща.

Как? Като правим достъпна най – ценната информация от важни за Вас книги и Ви я предоставяме в аудио или текстови формат.

Последните резюмета

Регистрация

Регистрирайки се при нас, вие получавате достъп до всички налични резюмета. Екипът ни работи осърдно да добавя нови заглавия ежеседмично.

Също така, можете да проверите качеството на нашата услуга като изслушате някое от безплатните ни резюмета тук!

error: Content is protected !!